Hrvatska Gospodarska Komora

Autorska prava

Sadržaj ovog website-a autorsko je pravo © 2008 HGK ŽK Pula, Carrarina 5 Pula, Hrvatska. Sva prava zadržana.
Podaci o website-u, uključujući tekst, slike, prezentacije, zvukove i video zapise ne smiju se reproducirati, kopirati, distribuirati bez prethodnog pisanog odobrenja HGK ŽK Pula. Mjenjanje sadržaja ovog website-a strogo je zabranjena.
Neki dijelovi website-a mogu sadržavati slike i prezentacije koje su podložne autorskim pravima osoba koje su nam ih dale na korištenje.

Trgovačke oznake

Ovaj website sadrži imena proizvoda poznatih proizvođača. Bilo koji trgovački znak, naziv proizvoda ili oznaka usluge i imena njihovu su vlasništvo i na website-u su korišteni isključivo kao reference.

Produkcija: HGK Županijska komora Pula
Oblikovanje: Barbara Hiti (http://www.hiti.si)
Izvedba: Informatika Mihelac (http://www.informatikamihelac.com)