Hrvatska Gospodarska Komora

Zainteresirani za izložbu?

Želite li dobiti dodatne informacije o izložbi HISTRIA molimo vas kontaktirajte naš tim na jedan od slijedećih načina:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Županijska komora Pula
Carrarina 5
52100 Pula
Croatia

T: +385(0)52 378 100
F: +385(0)52 211 875

E: hgkpu@hgk.hr