Hrvatska Gospodarska Komora

Uvjeti korištenja

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

HGK ŽK Pula ne jamči za točnost, istinitost, pouzdanost ili potpunost bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovom website-u. Naime, zbog promjena proizvoda nakon njegovog plasiranja na tržište, moguće je da neki podaci na ovom website-u nisu točni. Proizvođač pridržava pravo da u bilo koje doba, bez upozorenja, promijeni cijene, boje, materijale, specifikacije i modele.

Informacije objavljene na ovom website-u mogu sadržavati reference ili podreference na proizvode ili proizvođače koje nisu objavljene ni dostupne na našem website-u pa ne jamčimo za točnost takvih podataka, pogotovo zato što su podložni promjeni, specifičnim zahtjevima ili dostupnosti, pa takve reference nipošto ne znače da HGK ŽK Pula namjerava takve proizvode ponuditi. U tom smilsu potrebno je kontaktirati ovlaštenu osobu proizvođača kako biste saznali sve o proizvodima koji su vam dostupni i koje možete naručiti.

Informacije dostupne na ovim web stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje bitnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka. Svi korisnici ovog website-a suglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja ovog website-a. HGK ŽK Pula neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, imovinsku ili neimovinsku štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe neke od informacija dostupnih na ovom website-u ili na mjestima gdje hiperveze vode s ovog website-a na druge website-ove. HGK ŽK Pula pridržava pravo da bez prethodne obavijesti izmijeni sadržaj ovog website-a i to u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, te isklljučuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

Ove stranice mogu sadržavati i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih website-ova trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. HGK ŽK Pula nema nadzor nad navedenim website-ovima trećih kao niti nad sadržajem istih, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti u svezi korištenja informacija, dokumenta odnosno korištenja website-a trećih uopće, te rizik korištenja i pregledavanja takvih website-ova snose isključivo njihovi korisnici. 

Korisnik ovog website-a prihvaća pravne uvjete njegovog korištenja kao i sve potencijalne rizike koji mogu nastati njegovim korištenjem, te je suglasan da će sadržaj ovog website-a koristiti isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Nadalje, HGK ŽK Pula nije niti u kojem slučaju odgovoran za aktivnosti korisnika koje u sebi uključuju zlouporabu sadržaja ovih stranica, odnosno nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja eventualno može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s uporabom ili zlouporabom pri korištenju sadržaja ovog website-a.

Kada HGK ŽK Pula pošaljete informaciju ili bilo kakav materijal i sl. smatrat će se da ste dali  neograničenu i neopozivu dozvolu da se navedeni koriste za reproduciranje, prikazivanje, modificiranje, prenošenje i distribuciju, kao i svoj pristanak da HGK ŽK Pula slobodno upotrijebi sve zamisli, koncepte, znanje ili tehnike koji su u tu svrhu poslani.

Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatrat će se nepovjerljivom, te HGK ŽK Pula ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja. Nadalje, slobodni smo koristiti ideje, nacrte, know-how ili tehnike sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu uključujući primjerice razvoj, proizvodnju, distribuciju ili marketing proizvoda sadržanih u takvim porukama.

PRAVNI UVJETI I PRAVILA KORIŠTENJA WEB STRANICA HGK ŽK PULA

Pistup ovoj stranici i podacima sadržanim na njoj plodložni su niže navedenim uvjetima i odredbama. Nastavite li ih dalje koristiti, smatrat će se da ste pristali na navedene pravne uvjete i pravila korištenja.
Pregledom i korištenjem website-a prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnim za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih web stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe ovih web stranica ili stranica u vezi s njima.